Om spiltid.dk

spiltid.dk anvendes primært til mine html-eksperimenter.

Om menusystemet

Venstre og højre del af vinduet

Vinduet er delt i to, venstre halvdel med indholdsfortegnelsen og højre halvdel som viser de dokumenter du vælger. Den lodrette skillelinje mellem højre og venstre halvdel kan forskydes således. Klik en gang gang på linjen med venstre usetaste, og hold tasten nede. Skillelinien vises nu som en 'stiplet' linje, der følger med musemarkøren når musen flyttes. Slip musetasten, når skillelinjen er hvor du ønsker det.

Sådan anvender du indholdsfortegnelsen

Indholdsfortegnelsen indeholder mange niveauer, kun de to øverste vises, når cd'en er sat i. Der anvendes to forskellige elementer til at vise de forskellige overskrifter.
bog: En bog, som angiver at der findes flere overskrifter (kapitler), på næste niveau.
Ark: Et ark, som angiver at man har nået den dybest liggende overskrift i et kapitel.

Umiddelbart til venstre for bøgerne (undtagen BogenIndhold)findes et tegn +/-, disse åbner henholdsvis lukker en bog, når man klikker på dem. (Et klik med venstre musetaste)

Når man klikker på et dokument eller den tilhørende tekst, skiftes indholdet i højre del af dette vindue.
Samme funktion gælder for visse af bøgerne, medens andre af bøgerne kun anvendes til at opdele indholdsfortegnelsen og ikke ændrer på indholdet i denne del af vinduet. Når man klikker på en bog eller et dokument, markeres det i indholdsfortegnelsen med et lille rødt mærke. valgt bog/valgt dokument.